Fatih Projesi

Fatih projesi

Fatih Projesi Nedir?

Fatih Projesi’nin tam açılımı ’Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirmeHareketi anlamına geliyor. Bu projenin baş harflerinden oluşan FATİH kısaltması ise Fatih Sultan Mehmet’i hatırlattığı için projenin ismine uygun görüldü. Proje Kapsamında Türkiye genelindeki 620
bin dersliğin eğitim standarttı tamamen değişecek. Bilinen kitaplı ve defterli eğitim yerine, müfredat bilişim teknolojilerinden faydalanan yeni bir şekle bürünecek. Her sınıfa bir bilgisayar düşecek olan proje kapsamında 3 yıl içerisinde 5 adımlı bir değişim planı uygulanacak.

Sınıf Fatih Projesi

Proje Neleri Değiştirecek?

Fatih Projesi kapsamında sadece öğrencilerin değil eğitimcilerinde hayatı değişecek. Bilişim teknolojilerinin kullanılacağı bu sisteme uyum sağlamak için öğretmenler BT uzmanlarından eğitim almaya başlayacak.Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’nın ortaklaşa ürüttüğü bu projede Öğretmenlerin teknolojiyi hayatlarının bir parçasına adapte etmesini istiyor.
Projeyle birlikte ikinci büyük değişim ise bilgisayar sınıflarında yaşanacak. Mevcut bilgisayar sınıfları üç yıllık adım adım geçiş süreci sonunda tamamen kapatılacak. Öğrenciler, derslerini
bakanlığın hazırlayacağı e-devlet eğitim sistemi üzerinden çalışacak.Fatih Projesi apsamında müfredatın içeriği ve öğretmen kılavuzları ise tekrar hazırlanacak. Okul öncesi eğitimden başlayan Fatih Projesi entegrasyonu lise son sınıfa kadar devam edecek. Öğrenciler özel
programlar sayesinde hazırlanan sınavlara ve eğitimlere girecekler.

Bilinçli ve güvenli internet kullanımı da yeni eğitim sisteminin bir parçası olacak. Eğitim sırasında, sunu, video ve resim gibi interaktif içerikler ise yeni müfredatın bir parçası olacak.Proje Hangi Adımlarla İşleyecek Fatih Projesi’nin hayata geçirilmesi için üç yıl içerisinde 5 adımlık bir plan uygulanacak. Bu planın ilk ayağında, projenin olgunlaşması için
gerekli altyapı ve yazılımsal desteğin hazırlanması sağlanacak. Konusunda uzman kişiler Milli EğitimBakanlığı’nın izlemesi gereken adımlar ve yeni müfredat için devlet kurumuna fikir ve önerilerde bulunacak.

Bu adımın diğer kısmında ise bakanlık açtığı ihalelerle yeni yazılım ve bilgisayar eksikliğini
tamamlayacak. İkinci aşamada ise bakanlık ve projeyi yürüten kurumlar e-içerik sağlamak için çalışmalara başlayacak. Yeni müfredat oluşturulurken, eğitim sistemine uygun videolar, enteraktif içerik ekitaplar oluşturulacak. Sonraki adımda, öğretmenlere yön verilecek olan kılavuz kitaplarda teknoloji kullanımıyla ilgili gerekli maddeler eklenecek.

Projenin dördüncü adımında, 600 bin öğretmen bilişim teknolojileri kullanımı konusunda eğitim görecek. Son adımda ise her dersliğe geniş ağ internet bağlantısı sunulacak.

Sınıflar Nasıl Olacak?

Türkiye Cumhuriyeti’nin e-devlet vizyonu kapsamında hazırlanan FatihProjesi aslında 2023 vizyonuna ön ayak olmak için hazırlanıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği cumhuriyetin 100.yılında, modern teknolojilere uygun ve çağa ayak uydurmuş genç bireyler yetiştirilmesi projenin en önemli amacı.

2013′den itibaren, ilk önce ortaöğretim, daha sonra ilköğretim en sonunda ise okul öncesi
eğitimde geçerli olacak projeyle birlikte her sınıfa bir dizüstü bilgisayar sağlanacak. Her sınıfta en az bir projektör, eğitim verilen ve dokunmatik kalemle çalışan akıllı tahta,
çok fonksiyonlu fotokopi makinesi ve yazıcılar bulunacak. 40 bin okul bu değişimden faydalanacak.

Fatih Projesi resmi internet sitesinden alıntı :

Proje Hakkında

 Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacaktır. Aynı zamanda her öğretmenimize ve her öğrencimize tablet bilgisayar verilecektir. Dersliklere kurulan BT donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmetiçi eğitimler verilecektir. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulacaktır. Bu kapsamda Eğitimde FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar:
 1. Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması
 2. Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi
 3. Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı
 4. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi
 5. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının

sağlanmasıdır. Eğitimde Fatih Projesi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen bir projedir. 5 yılda tamamlanması planlanmıştır. birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmetiçi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Amaç

e-Dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve Ülkemizin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, Bakanlığımız Stratejik Planı ve BT Politika Raporunda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Gerekçe

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi’nde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Sistemimizde kullanımıyla ilgili olarak “Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır.” hedefi yer almaktadır. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan örgün ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını tamamlanması, öğrencilere bu mekanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğinin kazandı­rılması, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim programlarının geliştirilmesi istenmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi’nde ayrıca Bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması için Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili olarak aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi istenmektedir.

 • Bireylerin yaşamboyu öğrenim yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri için uygun yapıların oluşumu ve e-içeriğin gelişti­rilmesi,
 • Ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yetkinliklerine sahip olması,
 • İnternetin etkin kullanımı ile her üç kişiden birisinin e-eğitim hizmetlerinden faydalanması,
 • Herkese bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve kullanma fırsatının sunulması,
 • Her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olması,
 • İnternet, toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline getirilmesi

Ayrıca, Bakanlığımız 2010-2014 Stratejik Planında, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi temasında yer alan 14. Stratejik amacın birinci stratejik hedefi “Stratejik Hedef 14.1: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarımızın bölgesel farklılıkları gidermek amacıyla 2014 yılı sonuna kadar tümünün bilişim teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak” görevi sorumlu birim olarak Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Eğitimde Fatih Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisinde  (2006-2010) belirtilen hedefleri karşılamak ve Bakanlığımız tarafından Genel Müdürlüğümüz sorumluluğuna verilen yukarıda belirtilen stratejik hedefi gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

 

Top