z-Kitap Nedir

z-kitap nedirOkullarda akıllı tahta kullanımının artması, Fatih Projesi kapsamında öğrencilere tablet dağıtılması, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması vb. ile normal ders / kaynak kitapların yerini “z-kitap” (zenginleştirilmiş kitap) almaya başladı. Z-kitaplarda öğrencilerin dijital ortamda tüm ders içeriklerine ulaşabilmesi için geliştirdi.

Şu an Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan ders öğretim programları esas alınarak hazırlanan kitaplarda yazılı metinlerine dokunulmadan dijital formatlara dönüştürülmekte ve okullarda kullanılması teşfik edilmektedir.

zKitap’ları e-kitap olarak tanımlanan elektronik kitaplardan ayıran özellik bünyesinde çoklu ortam unsurları ile (ses, animasyon, video, resim, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon vb.) etkileşimli materyaller ile geliştirilmiş olmasıdır.

İnteraktif Kitap

Z-kitaplar ile öğrenciler dijital ortamda ders içeriklerine ulaşabilecek; istedikleri zaman okulda, evde, arabada, açık havada yani farklı mekânlarda zenginleştirilmiş içerikle etkileşme olanağı bulacak.

Konu anlatımlarının yanı sıra z-kitaplardaki ünite ve genel değerlendirme soruları da etkileşimli (interaktif) hâldedir. Ayrıca çeşitli ölçme değerlendirme teknikleri kullanılmıştır. Öğrenciye olumlu veya olumsuz geri bildirimler verilmektedir.

Z-kitap içerikleri, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca istenen e-içerik(elektronik içerik) ve z-kitap (zenginleştirilmiş kitap)hazırlama ve inceleme kriterleri(genel, eğitsel, tasarım, teknik, ses, video materyali, animasyon, grafik, fotoğraf, harita, ölçme değerlendirme kriterleri vb.) dikkate alınarak Fatih Projesi kapsamında okullara entegre edilen akıllı tahtalara uyumlu bir şekilde hazırlanmaktadır.

Top